Công trình nhà ở 482 Xã Đàn - Dự án đang triển khai