Dự án
Tòa nhà văn phòng và nhà ở 69 Tô Hiến Thành
Diện tích       : 200 m2
   Số tầng cao : 09 tầng, 01 tầng hầm
   Địa điểm      : Số 69 - Tô Hiến Thành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
   Hoàn thiện   : Nguyendanggroup.vn
Tòa nhà văn phòng 27 Hàng Chuối
 Diện tích       : 200 m2
   Số tầng cao : 10 tầng
   Địa điểm      : Số 27 - Hàng Chuối - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
   Hoàn thiện   : Nguyendanggroup.vn
Công trình khách sạn số 6 Triệu Việt Vương
 Diện tích       : 1.370 m2
   Số tầng cao : 10 tầng
   Địa điểm      : Số 6 - Triệu Việt Vương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
   Hoàn thiện   : Nguyendanggroup.vn
Nhà E Trường tiểu học, THCS,THPT Đoàn Thị Điểm - Ecopark
 Diện tích    : 4.000m2
  Số tầng        : 5 tầng
  Địa điểm      : Xã Xuân Quan - Huyện Văn Giang - Tỉnh Hưng Yên
  Hoàn thiện  : Nguyendanggroup.vn
Nhà H Trường tiểu học, THCS,THPT Đoàn Thị Điểm - Ecopark
Diện tích      : 1.600m2
  Số tầng       : 2 tầng
  Địa điểm     : Xã Xuân Quan - Huyện Văn Giang - Tỉnh Hưng Yên
  Hoàn thiện : Nguyendanggroup.vn