Dự án
Nhà E Trường tiểu học, THCS,THPT Đoàn Thị Điểm - Ecopark
Diện tích       : 4.000m2
  Số tầng cao : 5 tầng
  Địa điểm      : Nhà E Trường tiểu học, THCS,THPT Đoàn Thị Điểm - Ecopark
                            Xã Xuân Quan - Huyện văn Giang - Tỉnh Hưng Yên
  Hoàn thiện  : Nguyendanggroup.vn
Dáng Ngọc Spa
  Địa điểm  : Tầng 2 - 3 Tòa nhà INTERCOM - Cầu Giấy - Hà Nội
  Chủ đầu tư  : Cty CP Thương mại Dáng Ngọc
  Hoàn thiện  : Nguyendanggroup.vn
Nhà H Trường tiểu học, THCS,THPT Đoàn Thị Điểm - Ecopark
Diện tích        : 1.600m2
  Địa điểm       : Nhà H Trường tiểu học, THCS,THPT Đoàn Thị Điểm - Ecopark
                              Xã Xuân Quan - Huyên Văn Giang - Tỉnh Hưng Yên
 Chủ đầu thư  : Cty CP đầu tư và phát triển Trường Học Ecopark
  Hoàn thiện   : Nguyendanggroup.vn
 
Biệt thự Bảo Sơn
Công trình      : Biệt Thự Bảo Sơn
Địa điểm        : Lô 52X Thiên Đường Bảo Sơn - Hà Đông - Hà Nội
Hoàn thiện     : Nguyendanggroup
Năm thiết kế  : 2010
Dự án nhà máy sản xuất hạt nhựa VNC
Diện tích    : 22.500m2
Địa điểm     : Khu công nghiệp Phố Nối A- Tỉnh Hưng Yên
Chủ đầu tư : Cty TNHH Trường Sơn
Hoàn thiện : Nguyendanggroup.vn