Công trình tòa nhà văn phòng 66 Nguyễn Du - Dự án đang triển khai