Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN ĐĂNG
Địa chỉ:Tòa nhà N02 Số 25 Lạc Trung – Đống Đa – Hà Nội 
Tel: 04.3572.0700/ Fax: 04.3572.0701 
Mobile: 098 5 908 908  
Email: info@nguyendanggroup.vn 
Web: http://www.nguyendanggroup.vn  http://www.tropicarch.vn